Oostvoornse Meer 2022 - 2023

Started by Franky Boy, January 18, 2023, 17:18:07

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Martijn

Hier een paar gedachten van iemand die er totaal geen verstand van heeft :-)
Er zijn toch volop meren waar het water stil staat? Kan het zijn dat het water geen kans krijgt om een balans te vinden, als er zout water in wordt gepompt? Is er ooit met menselijke inbreng van zoutwater een gezonde balans geweest in het OVM?
Of wordt het water ingepompt om een bepaald vooraf bepaalde balans te houden? (waarbij vanalles dus is vastgesteld, zoutgehalte, hardheid/zuurgehalte, e.d.?)

Ik kan me voorstellen dat het toegevoerde water vervuild is. Maar... in de Westerschelde wordt volop gevist en deze verkocht, maar van de Westerschelde wordt geadviseerd om het niet te eten omdat er teveel pfas wordt aangetroffen. Maar een verbod op de visserij en verkoop is er dus niet...
Dus de beroepsvisserij stopt niet snel als er wat signalen zijn....

Ik weet niet precies vanwaar het water wordt weggehaald, volgens mij het Hartelkanaal en Mississippiekanaal, maar hier wordt toch ook vis gevangen? Zou dit water dan zo erg verontreinigd zijn dat het -sterk verdund- niet leefbaar is voor forel? Of is de forel misschien gevoeliger dan andere vissen voor een bepaalde verontreiniging?

Maar ja, gezien de grootte van de plas, hoeveel vervuild water moet je wel niet inpompen om het hele water te verontreinigen?


Ik vind het jammer dat het zo erg gissen is, en dat de vraagtekens niet een-voor-een worden weggenomen. Dan zou je op een gegeven moment tenminste weten in welke hoek het gezocht moet worden.
Ik verwacht dat een gezond biologisch evenwicht niet enorm hoog op de agenda staat (kost geld om het uit te zoeken, op orde te krijgen en te houden)....
Moet je dan eigenlijk nog wel nieuwe vis uitzetten, als je niet zeker weet hoe het water ervoor staat en dat het een gezonde omgeving is voor nieuwe vis?

Enige voordeel wat ik hier wel in zie, is dat ik hoop dat het flink op de darmen werkt, bij de stropers die de vissen meenemen  :D

Marco B

Ik vraag me zo langzamerhand af of het niet beter is om helemaal te stoppen met het uitzetten van vis in het Oostvoornse Meer. Jarenlang was het misschien wel het beste forellenmeer van West Europa en kwam men van heinde en verre om hier te vissen. Forellen van 60cm waren dagelijkse kost, 70+ was geen uitzondering en 80 en 90+ was ook zelfs aanwezig. Echter, de laatste 10/15 jaar waren er constant problemen met de waterkwaliteit en liepen de vangsten en de formaten flink terug.
Om de kwaliteit te behouden heb je de medewerking van alle betrokkenen nodig en die medewerking is er eenvoudig niet wat niet onlogisch is. Want waarom zou je kosten en inspanningen leveren voor een handje vol vliegvissers?
Ik snap dat het voor mensen zoals Franklin lastig is om het los te laten als je tientallen jaren je ziel en zaligheid in dit project hebt gestopt maar de realiteit is dat het nooit meer wordt zoals het in de 80er jaren was.
Volg je slechts de kudde, dan loop je altijd door de stront!

Franky Boy

Quote from: Marco B on April 29, 2023, 10:58:44Ik vraag me zo langzamerhand af of het niet beter is om helemaal te stoppen met het uitzetten van vis in het Oostvoornse Meer. Jarenlang was het misschien wel het beste forellenmeer van West Europa en kwam men van heinde en verre om hier te vissen. Forellen van 60cm waren dagelijkse kost, 70+ was geen uitzondering en 80 en 90+ was ook zelfs aanwezig. Echter, de laatste 10/15 jaar waren er constant problemen met de waterkwaliteit en liepen de vangsten en de formaten flink terug.
Om de kwaliteit te behouden heb je de medewerking van alle betrokkenen nodig en die medewerking is er eenvoudig niet wat niet onlogisch is. Want waarom zou je kosten en inspanningen leveren voor een handje vol vliegvissers?
Ik snap dat het voor mensen zoals Franklin lastig is om het los te laten als je tientallen jaren je ziel en zaligheid in dit project hebt gestopt maar de realiteit is dat het nooit meer wordt zoals het in de 80er jaren was.
De laatste jaren namen de vangsten door een ander uitzetbeleid juist weer toe.
Vorig jaar was voor veel 'oudgedienden' weer een topjaar met vangsten van bruine forellen en regenboogforellen van meer dan 70 cm. En sommigen wisten ook behoorlijke aantallen te vangen en dan bedoel ik niet recent uitgezette forellen.
Dat de waterkwaliteit achteruit is gegaan leidt geen twijfel. De grote sterfte in september (en mogelijk ook later) kwam dan ook niet echt als een donderslag bij heldere hemel.
Het is niet zo dat alleen de hengelaars over slechte vangsten en slechte waterkwaliteit klagen. Er zijn meer groepen die de gevolgen van de slechte waterkwaliteit ondervinden. De horeca (die het van de dagrecreanten moet hebben) klagen ook al langer over de slechte waterkwaliteit. Vooral de blauwalgen en de slijmerige echte algen zorgen voor veel problemen, om over de stank van rotte eieren maar niet te spreken!
We staan dus niet alleen.
Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben het waterschap een plan van aanpak aangeboden om de waterkwaliteit in het OVM dit jaar permanent te monitoren. Hopelijk gaat het Waterschap Hollandse Delta hiermee akkoord.
Natuurlijk heeft het geen zin om forellen te blijven uitzetten als er zich ramp op ramp gaat voltrekken. En ook de resultaten van die monitoring zullen daarbij een rol spelen.

Streamer

En wie gaat die monitoring dan doen ? Als dat gebeurt door het waterschap krijg je een "wij van wc eend resultaat. Door SN en SVN idem, want ze hebben allemaal belangen. Het zal dus onafhankelijk moeten gebeuren.
Maar er is toch een rapport ? Dus waarom monitoring ?
IHYT

Franky Boy

Quote from: Streamer on May 02, 2023, 20:58:45En wie gaat die monitoring dan doen ? Als dat gebeurt door het waterschap krijg je een "wij van wc eend resultaat. Door SN en SVN idem, want ze hebben allemaal belangen. Het zal dus onafhankelijk moeten gebeuren.
Maar er is toch een rapport ? Dus waarom monitoring ?
Onafhankelijke onderzoekers bestaan niet!
En dan geef ik de voorkeur aan Sportvisserij Nederland (Daar heb ik 20 jaar gewerkt, dus ik ben ook niet onafhankelijk!) omdat daar de meeste kennis over de visstand aanwezig is en ze ook belang bij een goede forelvisserij in het Oostvoornse Meer hebben (het OVM zit namelijk in de Vispas).
Je haalt verder een paar dingen doorelkaar: Er is geen rapport over de mogelijke oorzaken van de ramp van vorig jaar, dat moet juist nog worden onderzocht. Er zijn sterke vermoedens die gebaseerd zijn op de ervaringen met andere diepe plassen. Op veel zandwinputten vindt in het najaar (door stratificatie in de zomer) een 'omkering' plaats waarbij zuurstofloos (en giftig!) water omhoog komt als er wind opsteekt. Dat is geen 'rocket science'...
Er zijn wel rapporten over de visstand in het OVM die bovendien slechts een globale indruk van de visstand geven. Globaal, want diverse vissoorten ontbraken en de verhoudingen klopten vaak niet.
Verder is er een rapport over de bijvangsten van de beroepsvisser, maar daar hebben we nu niets aan.
Voor er eventueel maatregelen genomen worden om herhaling van de ramp te voorkomen, zal eerst vastgesteld moeten worden wat er allemaal in het Oostvoornse Meer speelt.

Streamer

Laat de eerste stap dan het stoppen met uitzetten van forel zijn. En als niemand onafhankelijk is, hoef je ook niets te onderzoeken, de resultaten zullen altijd in twijfel worden getrokken. Dat lijkt me vrij duidelijk.
En 20 jaar SVN, daar heb ik dan weer zo mijn bedenkingen bij. Dat is niet persoonlijk bedoeld. Maar SVN is nou niet bepaald het toonbeeld van daadkracht.
IHYT

Franky Boy

Quote from: Streamer on May 04, 2023, 18:58:03Laat de eerste stap dan het stoppen met uitzetten van forel zijn. En als niemand onafhankelijk is, hoef je ook niets te onderzoeken, de resultaten zullen altijd in twijfel worden getrokken. Dat lijkt me vrij duidelijk.
En 20 jaar SVN, daar heb ik dan weer zo mijn bedenkingen bij. Dat is niet persoonlijk bedoeld. Maar SVN is nou niet bepaald het toonbeeld van daadkracht.
Wat heeft het uitzetten van forel met deze situatie te maken?
Het uitzetten van forel heeft hooguit een positief effect op de waterkwaliteit gehad door de effectieve uitdunning van de uitheemse grondels die een ware plaag waren geworden en de waterkwaliteit negatief beïnvloedden.
Als het waterschap het groene licht voor het onderzoek door Sportvisserij Nederland geeft, zal er gedegen onderzoek worden gedaan waaruit het waterschap conclusies kan trekken die kunnen leiden tot een daadwerkelijke aanpak van de problemen. Of het waterschap ook bereid is om die vervolgstappen te maken, is natuurlijk de vraag. Het zullen geen goedkope oplossingen zijn!
En de manier waarop jij over Sportvisserij Nederland denkt, is tekenend voor mensen die niet weten wat deze organisatie doet en heeft gedaan.
Ik durf te beweren dat de hengelsport zonder de NVVS (voorloper van Sportvisserij Nederland) en Sportvisserij Nederland nu een veel zwakkere positie in dit land zou hebben.
Het terugzetten van vis zou verboden zijn.
Het gebruik van natuurlijk aas (wormen en maden) zou verboden zijn.
Het vissen in diverse gemeentes zou verboden zijn.
Al de stuwen in onze grote rivieren zouden van visvermalende waterkrachtcentrales zijn voorzien.
En zo zijn er nog wel meer zaken te noemen.
En verdiep je ook eens in alle onderzoeken die Sportvisserij Nederland naar de visstand heeft gedaan en alle projecten waar ze bij zijn betrokken.
Ik heb het volste vertrouwen dat Sportvisserij Nederland een gedegen onderzoek naar de situatie in het OVM kan verrichten en coördineren.

Franky Boy

Een artikel in de krant...Blauwalg OVM.jpg 

Streamer

Dan durf jij een hoop te beweren, maar dat zijn aannames. Ik weet heel veel van SVN e.e.a. heeft met mijn werkkring en netwerk te maken. En i.d.d., ik heb geen vertrouwen in SVN, de juridische blunders uit het verleden en nog, staven dat.
Ik stop met deze deze discussie, ik adviseer je om de roze SVN bril af te zetten en de realiteit over het OVM eens in te zien.
Ik vis er al 50 jaar, wandel daar 3x per week, soms meer, met mijn honden en zie het aantal vliegvissers minder en minder worden. Welke organisatie gaat zich daar nog voor in zetten ? SVN ? Dacht het niet.
IHYT

Franky Boy

Geen aannames, beste Streamer, maar eigen ervaringen.
Ik zat er bovenop toen bepaalde politieke partijen in de kamer nogal onzalige plannen hadden voor de hengelsport en daar nog brede steun voor leken te krijgen ook!
Maar ook wat mij betreft is de discussie met jou gesloten.
Die leidt namelijk helemaal nergens toe!

Streamer

Zoals alle discussies over het OVM.
IHYT

Franky Boy

Update vangsten
De laatste weken zijn er eigenlijk hoofdzakelijk door de boten (trapkano's) goede vangsten gedaan.
In de ondiepe lagunes werden er door enkele vissers wat vissen gevangen, maar erg weinig in vergelijking met de vangsten op het wijd.
Op een enkele forel na, ging het uitsluitend om de recente uitzettingen (november, januari, maart en april).
Van de uitzettingen van voor de ramp van september 2022 werd praktisch niets teruggevangen.
Ook de grote regenboogforellen en bruine forellen waren - gezien kleine beschadigingen aan de vinnen - van de recente uitzettingen.
De regenboogforellen van rond de 60 cm waren wel in topconditie en gaven enkele sportvissers de drill van hun leven!
Van de 'kleine' beekforellen (25 cm tot 45 cm) van Duitse herkomst die in maart waren uitgezet werden enkele exemplaren teruggevangen, sommige met verse wonden van beten van meeuwen en aalscholvers.
De Nederlandse kweker had door de lage temperaturen en de slechte voerkwaliteit (als gevolg van de hoge graanprijzen en vismeelprijzen) veel moeite om de 1-jarige regenboogforellen op het gewenste formaat te krijgen. Hij weigerde in eerste instantie om de forellen te leveren omdat die - in zijn woorden - "hapklare brokken voor de aalscholvers" zouden zijn.
Gelukkig bleek hij ongelijk te hebben, want in de twee weken na de uitzetting werd een aantal van de regenboogjes (25cm tot 30 cm lang) verspreid over het hele meer gevangen, vooral boven diep water. Op plaatsen waar ze minder makkelijk ten prooi van de aalschollvers zullen vallen.
Nu maar hopen dat ze goed gaan groeien!

Franky Boy

Zondag zo'n vier nationaliteiten aan het OVM tegengekomen: Duitser, Polen, Slowaken en een Oekraïener...
Bij allemaal het kunstaas in orde (weerhaakloos en enkele haak) en op de hoogte van de overige regels.
De Duitser had een stalen onderlijn omdat hij snoek hoopte te vangen!  :D

zeeforel

Vandaag een uurtje of 5 gevist aan de Noord-West kant van het meer (zeekant). Starte rond 7:30 uur. Gehele kant afgevaren met de belly boot. Helaas niets kunnen haken. Zelfs geen stootje gevoeld! Van alles qua kleuren en vliegen geprobeerd. Lange leader etc. Ook geen vissen gezien.

Sprak een bot-visser (gebruikte ultra light werphengel met shads) en die klaagde over de veranderde bodemstructuur. Hij kon geen zandplaat meer vinden. Alles heeft een softe laag gekregen.

Valt mij op dat je aan de kant zo weinig bodemleven meer ziet. Vroeger zoveel grondels die wegzwommen...

Je kan er geen pijl op trekken natuurlijk, maar volgende keer maar weer eens de Oostkant proberen. 
 

Franky Boy

Quote from: zeeforel on May 18, 2023, 17:39:44Vandaag een uurtje of 5 gevist aan de Noord-West kant van het meer (zeekant). Starte rond 7:30 uur. Gehele kant afgevaren met de belly boot. Helaas niets kunnen haken. Zelfs geen stootje gevoeld! Van alles qua kleuren en vliegen geprobeerd. Lange leader etc. Ook geen vissen gezien.

Sprak een bot-visser (gebruikte ultra light werphengel met shads) en die klaagde over de veranderde bodemstructuur. Hij kon geen zandplaat meer vinden. Alles heeft een softe laag gekregen.

Valt mij op dat je aan de kant zo weinig bodemleven meer ziet. Vroeger zoveel grondels die wegzwommen...

Je kan er geen pijl op trekken natuurlijk, maar volgende keer maar weer eens de Oostkant proberen. 
 
De bodem is inderdaad bijna overal door een laag slib bedekt die veroorzaakt wordt door de afgestorven algen. Dat slib geeft dan in de zomer weer meststoffen af voor een nieuwe algenbloei en zelfs de ontwikkeling van blauwalgen.
Ik neem aan dat je met de bellyboat de oever buiten de grinddammen hebt afgevist. En dat langs de volle lengte van die oever.
De goede vangsten worden nu bijna allemaal op het wijd gedaan boven vrij diep water.
Afgelopen weekend werden daar nog regenboogforellen van rond de 70 cm gevangen. Helaas geen 'overlevers' van voorgaande jaren, maar 'teeltvissen' die in januari zijn uitgezet omdat de kweker ze bij het afstrijken bijna niet meer kon hanteren. Normaal gaan zulke grote vissen na uitzetting achteruit in conditie omdat ze niet aan natuurlijk voedsel zijn gewend en veel voedsel nodig hebben om in conditie te blijven. Deze grote regenbogen verkeerden echter in topconditie! Dus aan voedsel blijkbaar geen gebrek...
Misschien een volgende keer wat meer uit de kant vissen.

zeeforel

Dank voor je reactie Franklin.

Tsja, op dieper water. Lastig, lastig zonder echt punt om naar te werpen zoals een talud. Hoe zouden die kayakvissers dat doen? Varen die over waterlagen met bepaalde vaste diepte?
Iemand hier idee hoe dat aan te pakken?

Streamer

Die trollen en dat kan je met een BB wel vergeten natuurlijk. De laatste keer ( week of drie geleden ) dat ik er met de BB heb gevist was het ook alleen maar smurrie naar boven halen aan de shad. Met plugjes werpen gaat dan natuurlijk wel, dat heb ik toen ook maar gedaan. 1 aanbeet gehad, die loste.
IHYT

Franky Boy

Quote from: zeeforel on May 19, 2023, 20:32:45Dank voor je reactie Franklin.

Tsja, op dieper water. Lastig, lastig zonder echt punt om naar te werpen zoals een talud. Hoe zouden die kayakvissers dat doen? Varen die over waterlagen met bepaalde vaste diepte?
Iemand hier idee hoe dat aan te pakken?
Zoals Streamer al schreef, trollen de meeste Kayakvissers door een steamer, lepel of plugje over het meer achter zich aan te slepen. Soms langs een talud, maar vaak ook 'at random'.
Als je een talud wilt afvissen, helpt het om een fishfinder/dieptemeter op je bellyboat of kano te hebben.

Franky Boy

Als alles goed gaat (m.a.w.: het Waterschap Hollandse Delta wil meewerken) start in juni de permanente monitoring van de waterkwaliteit in het Oostvoornse Meer door Sportvisserij Nederland.
Van die monitoring en de aard van de komende zomer (temperaturen en uren zonlicht) zal afhangen of - en wanneer - er weer nieuwe forellen zullen worden uitgezet.
Voorlopig mikken we op november voor de uitzettingen van regenboogforellen en meerforellen. Als in november nog zuurstofloosheid in de diepte wordt vastgesteld, kunnen deze uitzettingen worden uitgesteld tot december en misschien zelfs helemaal worden afgeblazen.
We hebben voorlopig een hoeveelheid meerforellen bij een kweker gereserveerd. Deze meerforellen hebben met relatief kleine uitzettingen sinds 2019 uitzonderlijk goede resultaten opgeleverd en werden door hun prachtige tekening (vlekkenpatroon) door de sportvissers zeer op prijs gesteld.
Normaal kun je bruine forellen niet in najaar of winter (paaitijd) uitzetten, maar omdat de meerforellen meestal pas op hogere leeftijd paairijp worden, kunnen deze meerforellen zonder gevaar worden uitgezet.
We hopen weer de 'stam' te krijgen met die grote zwarte vlekken (in soms bizarre patronen) die oorspronkelijk uit Alpenmeren in Beieren afkomstig was.
Soms waren de staarten helemaal met stipjes bedekt, waardoor sommige sportvissers dachten dat ze met een kruising met de regenboogforel hadden te maken!
Meerforellen (Salmo trutta lacustris) uit Alpenmeren kunnen behoorlijk qua uiterlijk verschillen, maar de meerforellen uit dit filmpje lijken veel op de forellen die wij in het Oostvoornse Meer hadden uitgezet.

zeeforel

Dat is goed nieuws! Hoe groot acht je de kans dat het permanente onderzoek echt doorgaat? Vast een centenkwestie? Waterschap moet Sportvisserij NL vergoeden?

Streamer

Dus uitsluitend kijken of je kan uitzetten ? Ik zou liever zien dat er niet uitgezet word en dat de waterkwaliteit eerst op peil word gebracht. 
IHYT

Franky Boy

Quote from: Streamer on May 22, 2023, 21:56:12Dus uitsluitend kijken of je kan uitzetten ? Ik zou liever zien dat er niet uitgezet word en dat de waterkwaliteit eerst op peil word gebracht. 
Jij kunt blijkbaar de verleiding niet weerstaan om met mij in discussie te gaan.
Ik heb goed nieuws voor jou: Ik kan die verleiding erg goed weerstaan!  :D

Franky Boy

Quote from: zeeforel on May 22, 2023, 21:15:44Dat is goed nieuws! Hoe groot acht je de kans dat het permanente onderzoek echt doorgaat? Vast een centenkwestie? Waterschap moet Sportvisserij NL vergoeden?
Ja, onder andere een centenkwestie, maar ook de onwil van de autoriteiten om bepaalde vergunningen te geven.
We wachten af...

Streamer

Dat weet ik, als het moeilijk word geeft Franky niet thuis. Dat heb ik ondertussen wel begrepen van die en gene. Alles voor een paar vliegvissers op het OVM ten koste van de vis.
Als mijn reacties je niet bevallen mag je dat gewoon zeggen hoor, daar kan ik prima tegen. Ga ik wel alleen mee lezen en lachen.
IHYT

Menno_siemensma

Ik denk dat iedereen gebaat is bij een betere waterkwaliteit in het ovm, vissers zijn daar maar een deel van.  Je mag best kritisch zijn maar ik vind het wel erg sneu als je zo op de man moet spelen. Het enige wat jij ziet is problemen zonder enige vorm van onderbouwde voorstellen los van laat het allemaal maar kapot gaan. Jammer.
Fishing is like a box of chocolates, you never know what you gonna get.