Hoger beroep van beroepsvisser W. den B.

Started by Franky Boy, January 17, 2016, 13:27:38

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Franky Boy

HOGER BEROEP VAN BEROEPSVISSER W. DEN B. (O.A. OOSTVOORNSE MEER)
Eergisteren, 15 januari 2016, diende de rechtszaak in hoger beroep van de beroepsvisser W. den B.  Aanwezig namens de Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV) waren Mr. Hans van Manen (o.a. oud-voorzitter en juridisch adviseur van de VNV) en Franklin Moquette (voorzitter VNV). Vertegenwoordigers van Sportvisserij Zuidwest Nederland, visrechthebbende Oostvoornsemeer, waren wegens een communicatiestoring met de VNV helaas niet aanwezig. (Een communicatiestoring waar beide partijen inmiddels van geleerd hebben).
W. den B. was door de Strafrechter eerverleden jaar voor een reeks overtredingen en misdrijven op enkele wateren (o.a. Oostvoornsemeer en Brielse Maas al tot taakstraffen (subsidiair gevangenisstraf) en aanzienlijke boetes veroordeeld. Belangrijk punt in de veroordeling was het feit dat W. den B. zijn fuiken op het OVM veel te lang liet staan (soms wel meer dan twee weken!) waardoor de in de fuiken aanwezige vissen onnodig lijden werd berokkend dat in veel gevallen tot de dood leidde. Onder deze vissen bevonden zich ook veel van de door de hengelsport uitgezette forellen. De VNV werd toen niet als belanghebbende erkend.
W. den B. ging tegen deze uitspraak in beroep. De VNV en Sportvisserij Zuidwest Nederland (als visrechthebbende / belanghebbende) voegden zich in dit hoger beroep om alsnog recht te krijgen.
De heer den B. hield gisteren een gloedvol betoog waarin hij bijna alle punten van de aanklacht ontkende. Hij mocht in de Brielse Maas wolhandkrabben meenemen. Zijn fuiken stonden niet langer dan een week in het OVM. De aangegroeide fuiken kwamen doordat hij door strenge vorst de fuiken niet kon schoonspuiten. De fuiken die niet aan de wettelijke eisen voldeden waren niet van hem. Dat er vissterfte optrad, kwam omdat de duikers de fuiken hadden verplaatst waardoor ze ingezakt waren. Dat de fuiken langer dan een week stonden, kwam door een storm waardoor hij niet veilig het water op kon. Dat er in een fuik in de gesloten tijd voor aal toch palingen in een fuik voor wolhandkrab zaten, kwam omdat de palingen nog niet de uitgang van de fuik hadden gevonden. Dat er forellen in zijn fuiken zaten, kwam doordat de hengelsport deze vissen uitzetten; een totaal onnatuurlijke situatie. Dat er zoveel platvissen in zijn fuiken terechtkwamen, kwam door de zoutwaterinlaat waarmee zij als kleine visjes waren meegekomen. En dat haringen in zijn fuiken doodgingen, kwam doordat het zulke zwakke visjes zijn; je behoefde er maar naar te wijzen en ze waren hun schubben al kwijt. Enzovoort enzovoort...
Het was duidelijk dat de heer W. den B. voor zijn bestaan als beroepsvisser vocht. Zijn bedrijf zou zich door het wegvallen van de aalvisserij op de grote rivieren en allerlei beperkingen aan de rand van een faillissement bevinden. "Ze willen mij met deze aanklachten en een veroordeling kapotmaken", verzuchtte hij.
De rechter probeerde met feiten uit de diverse proces-verbalen de beweringen te weerleggen, waarop de verdachte weer een weerwoord had.
Tenslotte kreeg de VNV bij monde van Franklin Moquette het woord om de visie van de VNV te verkondigen. Hij prees de heer W. den Boer voor zijn gloedvolle betoog waarin volgens de VNV toch enkele onwaarheden zaten, zoals de bewering dat de fuiken na maximaal een week door de verdachte zouden worden gelicht. Onze eigen waarnemingen en die van de duikers wezen echter op een periode van twee weken of langer. Dat is onder alle omstandigheden veel te lang; dat overleven de meeste vissen niet. Op foto's die door duikers waren gemaakt, waren ook levende en dode forellen in de fuiken te zien. Veel van die forellen waren al door de krabben aangevreten. De fuiken van W. den B. zaten dan wel niet vol met forellen, maar door de sterfte van twee forellen in de ene fuik en vijf forellen in de andere fuik, was de sterfte in al zijn fuiken over het gehele jaar toch aanzienlijk.
Helaas verklaarde de Officier van Justitie dat zij onze schadeclaim als niet ontvankelijk beschouwde omdat de VNV niet rechtstreeks als belanghebbende kon worden aangemerkt.
Uitspraak op 29 januari a.s.

Voor meer informatie over de zaak en de uitspraak in 2014:
http://www.vnv.nu/index1.php?id=3&cat=&archief=0&page_id=533e5dbe3ff73

wh82

Dat de schadeclaim niet ontvankelijk is verklaard is begrijpelijk voor de rechtspersoon VNV. Jij als individu (vispashouder) hebt m.i. meer kans. Sportvisserij Zuidwest Nederland helemaal.
Heeft de strafrechtzaak van toen nog effect op zijn wel of niet mogen vissen of alleen op de manier waarop hij vist? En is daar iets in veranderd?

Franky Boy

Zolang het Waterschap hem zijn visrechten niet ontneemt, mag hij ook in het OVM blijven vissen.
Of het waterschap dat gaat doen, is afhankelijk van de uitspraak van de rechter op 29 januari.
En dan kan hij nog met een waarschuwing weg komen.
Hij heeft de afgelopen twee jaar niet meer in het OVM gevist omdat hij wist dat hij extra in de gaten gehouden zou worden.

p.forel

En na een goede uitspraak voor W den B.
Als hij weer gaat vissen wordt er toch zeker ook op hem gelet ??.?.?.?

Mike

Ik vind het wel erg slecht dat er niemand van Sportvisserij Ned. aanwezig was.
Je mag toch verwachten dat zij iemand sturen,  vertegenwoordigd door een goede advocaat.

Heeft de vnv of sportvisserij Ned. helemaal geen advocaat ingeschakeld  :-\ ?

Om het een en ander kracht bij te zetten hadden we er eigenlijk een forumtripje van moeten maken.
Gaan we daar allemaal heen in ons waadpak en net als dhr Boer een beetje zielig lopen doen.
Wat een kwal is die vent toch  >:(
EDUCATION IS IMPORTANT BUT FISHING IS IMPORTANTER

goswit

Heb de eerste uitspraak niet gelezen ,dus moeilijk te oordelen hier over.
VNV is geen belanghebbende heeft alleen  eigen oordeel gegeven , maar Rechter kan dit in hogerberoep zo van tafelvegen .
Zuidwest Nederland is volgens mij belang hebbende .  Vindt het niet netjes dat zij niet aanwezig  waren , moeten toch de belangen van vis en sportvissers beheren/ bewaken.
Het enigste belang van waterschap is dat het visrecht van beroepsvisser geld opleverd voor verhuur van viswater.
Niets is vreemd in de Nederlandse Rechtspraak   den B zou het zo maar kunnen winnen (  gedeeltelijk).  al hoop ik dat hij verliest.

Is die eerste uitspraak nog ergens te vinden ?.
Hobby     Vliegvissen -  Rentenieren ,maar die rente Pfffff

maurice

::bbq:: ::proost:: ::proost::

MarcelN

#7
Quote from: maurice on January 17, 2016, 16:18:21
Is dat niet die No Surrender kerel?
Da's lekker dan :P

MarcelN

Tsss heb je Wilkin zelf al eens horen praten, die doet niet anders dan intimideren en dreigen, nu bij de rechter dan even niet, maar IRL doe je wel een stapje terug.
Tijden veranderen, mensen worden bang hier en doen daar wat aan en terecht.

Franky Boy

Inmiddels is de afwezigheid van Sportvisserij Zuidwest Nederland verklaard.
Vertegenwoordigers van Sportvisserij Zuidwest Nederland, visrechthebbende Oostvoornsemeer, waren wegens een communicatiestoring met de VNV helaas niet aanwezig. (Een communicatiestoring waar beide partijen inmiddels van geleerd hebben).
Van desinteresse van de kant van SZWN bleek gelukkig geen sprake te zijn.

goswit

Met alle respekt , hoe kan in zo`n belangrijke zaak een communiecatiestoring zijn ????.

Gos
Hobby     Vliegvissen -  Rentenieren ,maar die rente Pfffff

Gerrit59

Als er niet (of niet goed) gecommuniceerd wordt over wie wat gaat doen krijg je dat soort dingen.....
De een denkt dat de ander gaat  etc.
De huidige rechtspraktijk kent daar legio voorbeelden van met als gevolg dat een overtreder met regelmaat vrijuit gaat.

Gerrit

Hyppo

Het is niet zo van belang wie wel of niet aanwezig zijn op deze zitting. Het is een zaak tussen de beroepsvisser Wilkin den Boer en het Openbaar Ministerie. Die laatste heeft indertijd Den Boer voor de rechter gedaagd omdat het OM vond dat WdB een strafbaar feit had begaan. WdB werd daarvoor veroordeeld tot een taak / gevangenisstraf (op zich al bijzonder).
WdB ging daar tegen in beroep. Tijdens dat Hoger Beroep staan dus wederom twee partijen centraal: WdB en het OM.

Zowel Sportvisserij Zuidwest Nederland als de VNV hebben in principe geen invloed op het proces. Ze kunnen indien gewenst hun zegje doen, maar het zijn de pleidooien en verweren van WdB en het OM die het er om doen.

goswit

Klopt  Hyppo.   Maar Zuid west Nederland moet volgens mij de belangen beheren van sportvissers met vergunning.  ( punt)  Ze hadden toch een bestuurslid kunnen sturen ,omdat ze het water beheren en vis uitzetten betaald door leden cq sponsors.  Neem aan dat VNV het woord heeft gevoerd voor Z.W. Ned.


Gos.
Hobby     Vliegvissen -  Rentenieren ,maar die rente Pfffff