Spelregeltjes voor gebruik van het forum

Started by A{b}r{a}xa{s}, October 30, 2010, 12:59:51

Previous topic - Next topic

0 Members and 28 Guests are viewing this topic.

A{b}r{a}xa{s}

'Spelregels' voor het Vliegvissers forum. <datum : 15 juni 2012>

Op elk forum gelden bepaalde regels en wordt een zekere etiquette verwacht.
Vliegvissers is in dat opzicht niets anders dan andere forums.
Voor diegenen die hiervan niet op de hoogte zijn, of niet weten wat er op Vliegvissers wel, of juist niet, kan worden de 'spelregels' hieronder nader toegelicht.
De moderators zullen er zo goed mogelijk op toezien dat iedereen zich aan deze spelregeltjes houdt.

Hou er rekening mee dat het voor ons onmogelijk is alle postings op dit forum te controleren.
Dit is ook de reden dat wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de gemaakte opmerkingen in de postings.
Wij staan niet garant voor de juistheid van de informatie in de postings.
Die informatie geeft alleen de gedachten van de desbetreffende auteur weer en is zeker niet per definitie conform de denkwijze van het forumteam.
Waar nodig zullen de moderators zo snel als mogelijk reageren en/of actie ondernemen.

Als je het niet eens bent met een bepaalde posting, waarschuw dan iemand van het forumteam.
Je kunt hiervoor de 'report'-optie gebruiken die rechts bij elke posting aanwezig is.
Mocht hij / zij het ook nodig achten een posting te verwijderen, dan heeft hij / zij het recht dit (met opgaaf van reden) te doen.
Hou ook hierbij in gedachten dat dit allemaal handmatig moet gebeuren en dat we dus niet altijd per direct dergelijke berichtgevingen kunnen verwijderen.
Dezelfde werkwijze geldt ook voor informatie weergegeven in de gebruikersprofielen.

De e-mailadressen van alle forumgebruikers worden opgeslagen in een lijst die gebruikt wordt om jullie, wanneer dat nodig mocht zijn, op de hoogte te houden/brengen van belangrijke zaken aangaande het Vliegvissers forum.

Hou rekening met het feit dat je IP-adres wordt gelogd bij elk bericht dat je plaatst op het forum.
Wanneer hiertoe aanleiding is (overtreding van de forumregels) kan besloten worden dat bepaalde mensen, ip-adressen of e-mail-adressen de toegang tot de forums ontzegd wordt.
Dit kan zowel op tijdelijke basis, als permanent, gebeuren.
Ook kan een moderator een waarschuwing geven.
Wanneer deze niet in acht wordt genomen kan dat resulteren in het ontzeggen van toegang tot het forum.
Het Forumteam heeft het recht om jouw identiteit bekend te maken bij de daarvoor aangewezen rechterlijke macht wanneer dit op basis van jouw postings nodig mocht blijken.

Spelregeltjes :
     * - Door aanmelding op, en gebruik van, het Vliegvissers forum, ga je ermee akkoord geen afbeeldingen, files en teksten te plaatsen die vulgair, haatdragend, bedreigend, racistisch, belasterend, kwetsend, of in strijd zijn met welke wetgeving dan ook.
     * - Het is verboden materiaal zoals files, afbeeldingen, etc waar een auteursrecht op rust dat niet van jou zelf is op het Vliegvissers forum te plaatsen, tenzij je toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal.
     * - Spam, flooden, kettingbrieven, piramidespelen, en dergelijke zijn verboden op het Vliegvissers forum.
     * - Commerciële berichten met uitsluitend eigen belang, naar beoordeling van het Vliegvissers team, worden verwijderd.
     * - Dit forum is op de sponsormeldingen na reclamevrij. Dat willen we graag zo houden! Alle kosten voor het forum worden gedragen door de beheerder; ongevraagde en niet betaalde reclame wordt dan ook niet op prijs gesteld!
     * - Je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je berichten en je gaat er mee akkoord geen berichten te plaatsen die dit forum, forumleden, en andere gerelateerde sites, schade doen. Dit betekent dat je andere forumleden niet gaat uitschelden, beledigen, uitlokken, belachelijk maken, bewust kwetsen, etc.
     * - Wanneer een forumlid zich via privéberichten misdraagt kun je het betreffende bericht via de 'report'-optie melden. Het plaatsen van privéberichten (of delen daarvan) op het forum wordt niet geaccepteerd.
     * - Je kunt je eigen gebruikersnaam kiezen mits deze gepast is. Dat wil zeggen dat je hierin bijvoorbeeld geen scheldwoorden of kwetsende taal gebruikt.
     * - Je gaat ermee akkoord dat je jouw inloggevens voor het Vliegvissers forum niet aan anderen ter beschikking stelt.
     * - Ook ga je ermee akkoord dat je nooit de account van een ander forumlid zult gebruiken om berichten te plaatsen of je inloggegevens aan een ander zult doorgeven.

Maatregelen :
Wanneer de spelregeltjes door iemand overtreden worden zal er door de moderators actie ondernomen worden om de betreffende overtreder aan te spreken op zijn/haar gedrag.
Waar nodig zal de betreffende persoon gevraagd worden zijn/haar topic/posting aan te passen.
Wanneer dit dit niet gebeurt, of als de geplaatste tekst dusdanig de forumregels overtreedt dat directe actie nodig is kan een moderator besluiten een topic of posting direct aan te passen of te verwijderen en/of  een topic te sluiten of in zijn geheel te verwijderen.
Hierop zal direct (minimaal) een waarschuwing volgen voor de persoon die het betreffende bericht heeft geplaatst.
Afhankelijk van de situatie wordt hier gekozen voor een waarschuwing of het (al dan niet tijdelijk) ontzeggen van toegang tot de forums.

Als laatste willen we je nog een aantal zaken meegeven :
*  forum en de beheerders zijn in geen geval aansprakelijk is voor speciale, indirecte of dírecte schade of schades als gevolg van een bezoek aan deze site, gebruik van software en / of diensten op de site of een bezoek aan gelinkte pagina's.
* Indien je langere tijd (ong. 3 tot 4 maanden) geen gebruik maakt van het forum, zal je account worden verwijderd van het forum. Gemaakte postings worden dan automatisch weergegeven alsof ze door een anonieme gast geschreven zijn. Dit is een onherroepelijke actie, opnieuw aanmelden onder dezelfde naam leidt niet tot hertelling van het totaal aantal postings.
* Tevens willen we een dringend beroep doen aan alle forummers om op zijn minst een deel van hun profiel in te vullen. Hieraan kunnen wij zien in hoeverre gebruikers hun account serieus nemen en actief willen gebruiken. Daarnaast is het voor de mede-forummers ook leuk & interessant om iets over hun mede-forummers/vliegvissers te weten te komen.
* Wanneer iemand om opheffing/verwijdering van zijn/haar account vraagt dient die persoon er zelf persoonlijk voor te zorgen dat zijn/haar postings verwijderd worden als dat gewenst is.
Bij het verwijderen van een account zijn de geplaatste berichten namelijk niet automatisch weg.
Ook wanneer een gebruiker een ban krijgt en zijn/haar account door een moderator wordt verwijderd zullen geplaatste postings niet automatisch verwijderd worden.

Als iedereen zich aan de spelregeltjes en normale omgangsvormen (geen schelden - vloeken - discrimineren - afzeiken - etc) houdt en zijn/haar medeforummers respecteert en als dusdanig met respect behandelt dan is en blijft het forum voor alle bezoekers een plaats waar ze welkom zijn.
Wie zich (voortdurend) niet aan de spelregeltjes en normale omgangsvormen kan houden is NIET welkom en zal op zijn/haar gedrag aangesproken worden of beperkt worden in de toegang tot het forum.

We rekenen op jullie steun & medewerking om het forum gezellig te houden !
Zie je een topic/posting die volgens jou niet door de beugel kan meld dit dan aan de moderators.

Vliegvissers - Verzamelplaats voor alle (beginnende) Nederlandse en Belgische vliegvissers !Wijzigingen voorbehouden -  Laatst gewijzigd:  15 juni 2012

A{b}r{a}xa{s}

#1
de 'spelregeltjes' zijn bijgewerkt (15 juni 2012) : zie hierboven

edit : n.a.v. de reacties op het 'warning system' alles nog eens heroverwogen en tot de conclusie gekomen dat ik de bezwaren/redenen om het niet te gebruiken sterker vind dan mijn eerste gedachtegang om het wel te gaan gebruiken. Bij deze is de passage over het 'warning system' dus uit de spelregels geschrapt.

Plantje

#2
Geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd; enkel grammaticaal. Daarom geen nieuwe datum van bijwerken.
Voor de duidelijkheid: Bas heeft de moderators verzocht nog een blik te werken op de regels. Daaruit is gebleken, dat de regels die er nu staan afdoende zijn. Ik heb aangegeven wat d/t fouten te zien en na goedkeuring enkel die verbeterd. Dit stuk tekst zie ik ook een beetje als reclame voor het forum en daarom kon hier best grammaticaal wat aangepast worden.

Wilco

Heren,

Vandaag tot de ontdekking gekomen dat enkele aanvullingen wenselijk zijn.

--Aanmeldingen nieuwe leden. In de eerste posting jezelf voorstellen en even kort iets over jezelf . Kan heel simpel.
-- Marktplaats regels. Voordat je een product of dienst aan kunt bieden moet je minimaal 3 postings ( geen onzin) hebben gedaan.

Ik weet niet of ik dat ook zelf kan aanvullen anders een verzoek aan jou Bas om deze aanvullingen door te voeren.

mvg Wilco