Bomen vangen Hengelbreuk.

Started by goswit, April 09, 2015, 22:58:04

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

goswit


Het valt mij op dat heel veel vliegvissers ,als de vlieg aan de boom vast zit ,op de verkeerde manier    los   maken en met bruut geweld zodat er hengelbreuk is.

Simpel en eenvoudig.
Je vlieg zit in de boom of struik , je richt de hengel recht op de vlieg zodat hengel en lijn in een lengte staat, dan pak je de lijn in de hand zodat zij net niet onder spanning staat.   Dan beweeg je de hengel op en neer eerst rustig daarna iets sneller , gelijktijdig trek je de lijn naar je toe  (rustig aan) de spanning steeds meer opvoeren .   De vlieg komt los of de lijn breekt bij de vlieg. Wel oppassen komt recht op je af.

Succes.
Hobby     Vliegvissen -  Rentenieren ,maar die rente Pfffff