Oostvoornse Meer 2023 - 2024

Started by Franky Boy, December 01, 2023, 00:04:15

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Franky Boy

Laatste uitzetting van dit voorjaar
Vorige week met flinke wind en soms hoge golven met schuimkoppen de laatste 'batch' van regenboogforelletjes in het Oostvoornse Meer uitgezet.
Marinus Heetkamp van Forellenkwekerij de Tipbosch uit Hellendoorn kon door zijn werk alleen maar 's avonds en dat was wel gunstig.
Geen aalscholver meer te zien en door de hoge golven was er ook al weinig zicht.
Marinus zet zijn forellen bij voorkeur met een net uit, waardoor ze minder bij elkaar blijven hangen dan wanneer ze uit een grote buis in het water worden 'gedumpt'.
Door het onstuimige weer was de verspreiding bovendien optimaal.
Deze regenboogforellen met een lengte van 25 tot 35 cm zijn iets meer dan een jaar oud en hebben hopelijk nog een heel leven in het Oostvoornse Meer voor de boeg.
Vorig jaar waren eveneens in april 150 kilogrammen regenboogforellen met dezelfde afmetingen uitgezet en die vertoonden een snelle groei en een goede overleving. De hoop is dat het dit jaar hetzelfde zal zijn.
In totaal zijn dit jaar tot nu toe al 1000 kilogrammen forel en saiblingen uitgezet met afmetingen tussen de 25 en 38 centimeter:
500 kilogram beekforellen (Duitse kweek)
400 kilogram regenboogforellen (Nederlandse kweek)
100 kilogram bronforellen (Saiblingen, Duitse kweek)
Al deze forellen (of hun ouders) zijn niet genetisch gemanipuleerd en bestaan uit zowel mannetjes als vrouwtjes.

( Foto's Wim Kruining )
IMG_3173.jpgIMG_3174.jpgIMG_3177.jpgIMG_3180.jpg   

Franky Boy

#26
Opmerkelijk filmpje dat kanovisser Daniel van der Post vorige week in het Oostvoornse Meer met een onderwatercamera maakte.
Deze visser trolt vaak met kunstaas die hij achter zijn trapkano aan sleept. Een 'luie' manier van vissen, ware het niet dat hij flink moet trappen om zich over het meer voort te bewegen!
Zou niet mijn manier van vissen zijn, maar is wel bijzonder effectief, gezien de grote vissen die hij in de loop der jaren in het Oostvoornse Meer heeft gevangen.
Ik laat dit filmpje zien omdat er bijzonder gedrag van de uitgezette forellen op te zien is.
Sinds 13 maart zijn er in totaal 1000 kilogram vrij kleine forellen uitgezet. De meeste waren tussen de 25 en 35 centimeter.
Op het filmpje is goed te zien dat deze vrij kleine forellen nog steeds in groepen bij elkaar zijn en ook in groepen jagen.
Het gaat om beekforellen, regenboogforellen en saiblingen. Bijzonder is dan ook dat deze drie verschillende soorten gezamenlijk opereren!
Bijzonder is ook dat ze zich bij het trollen niet gemakkelijk laten haken. Je ziet ook aardig wat 'missers'.
Aan het einde van het filmpje neemt ook nog een grote forel een kijkje...
Het filmpje staat op Facebook, maar soms zijn die filmpjes ook door niet-leden van Facebook te bekijken.
Ik hoop dat dit nu ook het geval is.
https://www.facebook.com/daniel.vanderpost.7/videos/1111036376837534

Franky Boy

#27
Stropers en illegale vissers op OVM
Er zijn de afgelopen dagen wat 'verdachte' en illegale activiteiten op het Oostvoornse Meer gesignaleerd.
- Vissers die ophielden met vissen als andere vissers naderden.
- Auto dichtbij in de struiken langs het fietspad geparkeerd.
- Vissers die met dobbers met daaraan wormen of garnalen visten.
- Vissers die vanaf Loswal of vanaf houten vlonders (bij Loswal of Stormvogel) visten.

Er worden momenteel veel forellen gevangen die in de vorige maanden zijn uitgezet en in het kielzog daarvan worden ook een aantal mooie grote forellen van vorig jaar gevangen.
Dat trekt - dat is duidelijk - ook verkeerd publiek.
Schat de situatie in of de figuren die zich met deze activiteiten bezig houden, daarop aangesproken kunnen worden.
Neem geen enkel risico, vooral als het om meerdere personen gaat!
De BOA's van Sportvisserij Zuidwest Nederland (en via hen ook andere BOA's) zijn van deze situatie op de hoogte gebracht, maar zij moeten een groot gebied controleren en zijn vaak niet in de buurt als illegale activiteiten worden gesignaleerd.
Ze gaan de komende tijd wel vaker controles uitoefenen.
Er bestaat geen alarmnummer voor illegale visserij. Overtreding van de regels in de vergunning is overigens geen stroperij in de zin der wet, dus daarvoor heeft het bellen van het landelijke meldnummer voor visstroperij geen enkele zin.
Daarom is het misschien verstandig om ernstige overtredingen van de regels voor de visserij op het Oostvoornse Meer hier (in dit forum) te melden.
Dan kunnen de betreffende instanties daarvan op de hoogte worden gesteld.
Bellen om meteen een BOA of politie aan het OVM te krijgen, is  helaas een onmogelijkheid.

Franky Boy

Vangstrapportages Oostvoornse Meer in 2022 en 2023
Onlangs rolde de nieuwe 'De Nederlandse Vliegvisser' in de bus.
Daarin stond naast heel veel mooie artikelen over binnen- en buitenlandse vliegvisavonturen ook een artikel van mijn hand over - hoe kan het ook anders? - het Oostvoornse Meer.
Dit keer een korte analyse van de vangstrapportages in 2022 en 2023.
Zoals iedereen zou moeten weten, biedt Sportvisserij Zuidwest Nederland de gelegenheid om de vangsten in het Oostvoornse Meer online te melden.
Wim Kruining heeft alle meldingen die in 2022 en 2023 zijn gedaan overzichtelijk in een spreadsheet geordend en aan mij was de taak om daar iets zinnigs over te zeggen.
Twee bijzonder interessante jaren omdat zich in september en oktober 2022 in het Oostvoornse Meer twee rampen voltrokken die het grootste deel van de botten en haringen alsmede bijna al de forellen doodden...
In december 2022 begonnen we bij het beheer van de forelstand in het OVM eigenlijk weer op nul.
Hoe zouden de vangsten in 2023 zijn?
Hoe zou de forelstand zich in 2023 weer herstellen?
De ramp zelf tekende zich in de vangstrapportages natuurlijk ook af door de sterk verminderde vangsten van botten en nul haringen die in 2023 werden gerapporteerd.
Aangezien de forellen zich in het Oostvoornse Meer niet met succes kunnen voortplanten, vindt de recrutering van regenboogforellen en bruine forellen uitsluitend door de uitzettingen plaats.
Ondanks het feit dat er door diverse oorzaken in 2023 niet extra veel forellen werden uitgezet, herstelde de forelstand zich dat jaar buitengewoon goed en waren de groei en de overleving van deze uitgezette forellen ook uitzonderlijk goed!
Voor een goed uitzetbeleid is het van groot belang dat sportvissers hun vangsten in het Oostvoornse Meer online melden.
Blijf dat dus doen!
Scherm­afbeelding 2024-06-08 om 11.58.51.png

Franky Boy

Jack Verschoor zet een regenboogforel van 83 cm in het Oostvoornse Meer terug.

Facebook video

Bert J.

The older we get, the more we feel that the enjoyment of the moment is a state of grace, a golden gift

Dorski


Franky Boy

In maart is er als proef ook 100 kilogram bronforel uitgezet.
In het verleden zijn er met succes ook saiblingen in het Oostvoonse Meer uitgezet. Het ging daarbij om Elzasser saiblingen, een kruising tussen de bronforel (American brook trout) en de beekridder (Arctic char).
De laatste tien jaar hebben uitzettingen van saiblingen weinig opgeleverd. Zo werden van een uitzetting van honderden kilo's IJslandse Arctic chars enkele jaren terug, later maar een paar - deels vermagerde - vissen teruggemeld.
Deze bronforellen worden - de kleine uitzetting in aanmerking genomen - echter best goed gevangen en blijken in die paar maanden bovendien goed gegroeid.
Hier zet Jack Verschoor zo'n mooie bronforel in het Oostvoornse Meer terug.

https://www.facebook.com/reel/1428166761222196