Denier versus de 0/0 maat

Started by Beertje, March 20, 2016, 13:55:44

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Beertje

Deze tabel kan wel eens handig zijn, omdat beide maatvoeringen door elkaar worden gebruikt.

http://mvff.tripod.com/Reference/Denier.pdf
If flyfishing were a sin, I'de be the devil's right hand man.

Rossie69


henkverhaar

Hou er wel rekening mee dat

a] het 'denier' systeem in de textielindustrie in feite al weer achterhaald is. Men gebruikt daar tegenwoordig de 'Tex', het gewicht van 1000 meter draad. Veelal wordt de afgeleide maat dTex ('deciTex' of 0.1 Tex) gebruikt, omdat het bijbehorende getal ongeveer overeenkomt met de waarde in denier (een draad van 90 denier (90 gram per 9000 meter) weegt 10 gram per 1000 meter, dus 10 Tex of 100 dTex).

b] het denier systeem nog steeds geen universele diktemaat of sterktemaat voor draad is. Het is een gewichtsmaat, en is daarmee afhankelijk van het soortelijk gewicht van het basismateriaal (die zijn voor de verschillende materialen zoals nylon en polyester wel ongeveer gelijk, maar niet precies), maar ook van de opbouw van de draad - een monofilament is dichter van materiaal dan een geweven, of getwijnde draad, die weer dichter is dan een draad die uit losliggende vezels bestaat. Al die draden hebben een verschillend gedrag, dikte, en ook sterkte, bij gelijke denier (zelfs als het basismateriaal identiek is - denk ook aan mono-visdraad dat sterk veschillende treksterktes kan hebben bij vrijwel identiek soortelijk gewicht). Groot voordeel is uiteraard wel dat het een eenduidig gedefinieerde standaard is, een 40 denier draad van producent W of B zou evenveel moeten wegen over een gegeven lengte als een zelfde lengte van een draad van producent U. Dit in tegenstelling tot de 'ought' standaard, waar iedereen maar wat deed, al naar gelang het beoogde doel.

Beertje

Het maakt niet uit wat voor systeem men gebruikt of gaat gebruiken, als het gevoel er maar is waar het over gaat. Het is ongeveer het zelfde gevoel dat de een heeft met pk's en de andere met kw. Of met atm versus bar of pa.
bij pk weet ik gelijk hoe groot dat is, integenstelling met kw.Idem bij atm of bar t.o.v. pa.
If flyfishing were a sin, I'de be the devil's right hand man.