Oostvoornse Meer 2018 - 2019

Started by Franky Boy, November 30, 2018, 19:18:04

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Franky Boy

Als reactie op de opmerkingen van Mike over de wenselijkheid van regenboogforel:
Er is niet 'weer voor de regenboogforel' gekozen.
Op grond van de online terugmeldingen (met de vangstenformulieren) is het aandeel bruine forellen in de uitzettingen de laatste jaren al aanzienlijk uitgebreid.
Doordat er door de kweker(s) in de voorgaande jaren hoofdzakelijk genetisch gemanipuleerde regenbogen (alleen vrouwtjes of steriele exemplaren) zijn geleverd, waren de vangsten van deze soort behoorlijk teruggelopen. Bovendien zijn regenboogforellen veel gevoeliger voor predatie door aalscholvers.
Beide problemen zijn de afgelopen jaren 'getackeld' door bij de kwekers eisen te stellen aan de geleverde regenboogforellen:
* Geen genetisch gemanipuleerde regenboogforellen, maar een evenwichtige verdeling tussen 'mannetjes' en 'vrouwtjes'.
* Groter formaat regenboogforellen (vroeger: 25 tot 35 cm; nu: minimaal 40 cm) om ze meer 'aalscholverproof' te maken.

Door deze maatregelen zijn de laatste twee jaar de vangsten van regenboogforellen weer toegenomen en benaderen zij weer de resultaten die met de bruine forellen worden behaald. Dat vinden veel sportvissers leuk, want de regenboogforel is een spectaculaire vis aan de hengel!
Ondertussen worden er dus ook meer bruine forellen (beekforellen en meerforellen) uitgezet, alleen vinden die uitzettingen in het vroege voorjaar plaats omdat deze soort zich nu middenin de paaitijd bevindt.

Martijn


Mike

Bedankt voor de uitgebreide reactie.

Ik vind het (net als elk ander waarschijnlijk) ook t leukst om zo veel mogelijk variatie te hebben.

Het feit dat ze nu ipv genetisch gemanipuleerde forel, ook mannetjes hebben uitgezet, moet er voor zorgen dat ze meer rond gaan zwemmen ivm paaigedrag en zo ook meer gevangen worden ? Of zeg ik nou iets heel doms ?

Hoe zit het eigenlijk precies met de percentages mbt de uitzet van regenboog en beekforel ?
En is er nu nog een duidelijk verschil met hoeveel er van beide soorten worden terug gevangen ?

EDUCATION IS IMPORTANT BUT FISHING IS IMPORTANTER

Franky Boy

QuoteHet feit dat ze nu ipv genetisch gemanipuleerde forel, ook mannetjes hebben uitgezet, moet er voor zorgen dat ze meer rond gaan zwemmen ivm paaigedrag en zo ook meer gevangen worden ? Of zeg ik nou iets heel doms ?

Hoe zit het eigenlijk precies met de percentages mbt de uitzet van regenboog en beekforel ?
En is er nu nog een duidelijk verschil met hoeveel er van beide soorten worden terug gevangen ?


Achter de baarzen aan

Ja, dat klopt wel.
Maar forellen waarvan de eitjes na bevruchting met een warmteschok zijn gemanipuleerd, blijken in de natuur bovendien slechter te overleven.
De hoeveelheden uitgezette bruine forellen en regenbogen zijn de laatste jaren bijna gelijk. (Nog iets meer regenbogen dan bruinen).
De vangsten waren het afgelopen jaar (2018 - 2019) ook bijna gelijk (Iets meer bruine forellen dan regenbogen).
Twee tot drie jaar geleden waren de resultaten nog totaal anders: Bruine forellen werden drie tot vier keer zo veel gevangen als regenboogforellen, terwijl er veel minder bruine forellen werden uitgezet!

Mike

Ah ok bedankt.
Dat laatste was idd bij mij blijven hangen. Vandaar dat ik het vreemd vond dat er niet uitsluitend beekforel werd uitgezet.
EDUCATION IS IMPORTANT BUT FISHING IS IMPORTANTER