Author Topic: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen  (Read 3568 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline DreTopic starter

 • Starter
 • *
 • Join Date: Feb 2017
 • Topic Author
 • Posts: 13
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:January 15, 2019, 12:15:35
 • I Fish Because The Voices In My Head Tell Me To.
Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« on: September 06, 2017, 07:49:26 »
Via een bevriend vliegvisser kreeg ik te horen dat hij weggestuurd is uit het verenigingswater waar hij lid van is. Hij was wadend aan het vissen en er waren klachten binnen gekomen van overlast.
Nu laat ik de discussie over wat wel of geen overlast is even in het midden.
De betreffende vereniging geeft aan dat zij de visrechten (het looprecht) van de gemeente huren en niets meer en niet minder. Derhalve is het verboden om je op of in het water te begeven.
Ik kan niets vinden over een verbod op waden / varen. Weet iemand wat de regels zijn rond dit onderwerp?
Ik vind het namelijk erg jammer dat de belangen van vliegvissers zo makkelijk worden weggewuifd terwijl dit een opkomende tak is binnen de hengelsport.

Offline Scaramouche

 • VIP
 • *
 • Join Date: May 2014
 • Posts: 1253
 • Karma: 1
 • Gender: Male
 • Last Login:June 17, 2019, 16:31:48
 • alive and fishing
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #1 on: September 06, 2017, 08:59:00 »
Visrecht en looprecht zijn heel verschillende dingen, heeft zelfs niets met elkaar te maken.

Stel je voor zeg, dat iemand die het visrecht heeft ook gaat bepalen of iemand ergens mag varen of zwemmen. Of dat een visvereniging bepaalt dat mensen op mijn akker mogen gaan vissen omdat hun water eraan grenst.

Als die vriend van jou op een openbaar stuk land/water aan het waden was, en er is nergens een verordening die verbiedt om je in dat water te begeven, dan heeft de vereniging daar niets over te zeggen.

Het is natuurlijk anders als ze ook eigenaar/pachter zijn van de grond en het water, dan mogen ze wel bepalen of er wordt gewaad of niet.
Liever 1 vis aan de haak, dan de lucht van 10

Offline Hans-oet-remunj

 • Heavy User
 • *
 • Join Date: Nov 2011
 • Posts: 482
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:December 21, 2018, 11:58:15
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #2 on: September 06, 2017, 15:11:57 »
hmm.. interessant topic.

Mijn perceptie (hoe het precies zit weet ik nu ook even niet moet ik bekennen  :-X):

In nogal wat vergunningen staat normaliter een aantal extra 'regels/geboden/verboden'

- Bv auto niet parkeren midden in weiland
- Niet vissen op brug
- Hekken sluiten ivm vee
- Niet vissen op afgezette percelen
- Niet waden na 1 oktober
- Geen kampvuur
- Geen rommel achterlaten
- Schepnet verplichting
- Leefnet verbod
- Bootvissen verbod
- Onthaakmat verplichting
- enz

vervolgens een clausule dat als een visser in strijd handelt met die regels, de vergunning als niet geldig wordt beschouwd.

=> Dan ben je in geval van overtreding van 1 van die 'regels' toch zonder vergunning aan het vissen en dus in overtreding?
Ik neem aan ook als er iets door vergunning verboden is wat de vis/looprecht verlener in principe wel toestaat.

Stel waden is vanuit visserij beheer niet gewenst in de periode 1 oktober - 1 mei. Dan kan de vereninging (icm VBC) dat toch verplichtend in de vergunning op nemen ? hoe kun je anders als vereniging een visserij beleid doorvoeren, of afstemmingen met derden (boeren, natuur organisaties etc) realiseren ?

Of zijn die extra clausules soms allemaal onzin want niet rechts geldig ?  ???
« Last Edit: September 06, 2017, 15:34:12 by Hans-oet-remunj »

Offline Scaramouche

 • VIP
 • *
 • Join Date: May 2014
 • Posts: 1253
 • Karma: 1
 • Gender: Male
 • Last Login:June 17, 2019, 16:31:48
 • alive and fishing
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #3 on: September 06, 2017, 16:12:12 »
Ik denk dat uit het rijtje dat je noemt een deel inderdaad niet afdwingbaar zal zijn in de openbare ruimte. Als je alleen maar het visrecht hebt, geeft je dat niet het recht om op eigen houtje allerlei bepalingen op te leggen die een ander beperken in zijn bewegingsvrijheid. Als ik van een boer toestemming heb om mijn auto op zijn land te zetten, mag de visrechthebbende mij dat recht niet weer afpakken als onderdeel van zijn visrecht.

mbt je vraag: hoe kun je anders als vereniging een visserij beleid doorvoeren, of afstemmingen met derden (boeren, natuur organisaties etc) realiseren ?

Veel daarvan gaat in goed overleg tussen betrokken partijen, maar vormt daarmee nog niet gelijk onderdeel van de vergunning en is niet door de vereniging afdwingbaar. Het is natuurlijk wat anders als de eigenaar van het water (bijvoorbeeld een provincie die het een natuurbestemming heeft gegeven) in de huurovereenkomst met de visvereniging heeft bedongen dat er niet op (boot) of in (wadend) het water mag worden gevist. Dan geeft de visvereniging die bepaling uit de huurovereenkomst door in de vergunning, want anders heeft de verhuurder het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Ik denk dat de stelregel 'als je er mag zwemmen mag je er ook waden' bijna altijd zal opgaan. Dan laten we 'overlast' wel buiten beschouwing. Wadend vissen bij een druk zwemstrandje kan de zaak weer helemaal veranderen bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat het om een kwetsbare bodem gaat (een Drentse beek waar ze net een grindbedding hebben neergelegd bijvoorbeeld). Dan brengt waden schade toe en dat mag de eigenaar verbieden of als beperking in de vergunning opnemen. Dus uitsluitsel kun je krijgen door in de huurovereenkomst te kijken. En ik denk dat die in het geval van visrechten ook openbaar moeten zijn dus dat is nog te doen ook, voor wie er tijd in wil steken  :).
Liever 1 vis aan de haak, dan de lucht van 10

Offline wh82

 • Extreme User
 • *
 • Join Date: Jun 2015
 • Posts: 766
 • Karma: 2
 • Last Login:June 17, 2019, 21:02:44
 • Wim
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #4 on: September 06, 2017, 16:32:39 »
@Scaramouche, Een vereniging kan wel het visrecht verlenen onder voorbehoud van eigen voorwaarden, die voorwaarden kunnen betrekking hebben op de manier waarop het visrecht wordt uitgeoefend.
Ze kunnen je niet verbieden op een plek te waden, dat valt buiten hun bereik.
Ze kunnen wel zeggen: als je waad vervalt je visrecht.

"De visrechthebbende is de eigenaar van de grond onder het water, de eigenaar van een heerlijk visrecht of degene die het visrecht huurt van de eigenaar."
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de eigenaar van de grond voorwaarden verbonden heeft aan het verhuren van het visrecht aan de vereniging.
Zeker wanneer de eigenaar van de grond een gemeente is met afspraken m.b.t natuurbeheer is het aannemelijk dat waden in zulke voorwaarden is opgenomen.

Net zoals bijvoorbeeld in de Loue in Frankrijk waden verboden is t/m eind mei, en als je waad mag dat alleen met lieslaarzen en niet met een waadpak. Nu is het buitenland wellicht een zwak voorbeeld omdat de structuur van rechten anders in elkaar zit maar ook daar heb je grondeigenaars en visrechthebbenden waarbij ook visrechthebbenden bepalingen opnemen over de manier waarop het visrecht wordt uitgeoefend (dus hoe te vissen).

Offline Scaramouche

 • VIP
 • *
 • Join Date: May 2014
 • Posts: 1253
 • Karma: 1
 • Gender: Male
 • Last Login:June 17, 2019, 16:31:48
 • alive and fishing
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #5 on: September 06, 2017, 16:56:39 »
Volgens mij zeggen we bijna exact hetzelfde hoor WH82. Alleen je stelling dat een vereniging zomaar kan zeggen "Als je waadt, vervalt je visrecht", daar ben ik het niet mee eens. Voorbeelden uit het buitenland zijn erg lastig te spiegelen aan de Nederlandse praktijk om dat de manier waarop je hier alleen het 'losse' visrecht kunt huren volgens mij redelijk uniek is (zo heb ik het begrepen tenminste, maar ik ben erg geinteresseerd in bronnen die dat verder uitdiepen). In de meeste andere landen huurt een vereniging feitelijk gewoon de grond onder het water, en daarmee verwerven ze ook de gebruiksrechten (inclusief de visrechten). Dan kunnen ze als huurder ook veel verder gaan in de beperkingen die ze opleggen op het gebied van hoe je je op hun 'land' beweegt en hoe je mag vissen.
Liever 1 vis aan de haak, dan de lucht van 10

Offline Hans-oet-remunj

 • Heavy User
 • *
 • Join Date: Nov 2011
 • Posts: 482
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:December 21, 2018, 11:58:15
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #6 on: September 06, 2017, 18:09:56 »
los van wat wel of niet juridisch mag (blijft interessante discussie overigens)

iemand is ergens te gast
gastheer geeft vooraf duidelijk aan dat er een paar bindende huisregels zijn waar de gast zich aan zou moeten houden
gast gaat zich daar vervolgens niks van aantrekken, want uiteindelijk heeft overtreding geen enkele juridische consequentie

 ::)

wat zou een gastheer dan uiteindelijk kunnen doen ?

goed gesprek? zwarte lijst ?

 

Offline Kees76

 • Visitor
 • Join Date: Sep 2017
 • Posts: 1
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:January 28, 2018, 15:49:03
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #7 on: September 06, 2017, 19:02:17 »
Hallo  mede vliegvissers 8)

Het water waar het om gaat  behoort aan de gemeente toe die  het loop en visrecht heeft  toegewezen aan de hsv
als ik op de visplanner kijk of lijst met wateren bij details  wordt er geen woord gerept over  een verbod  voor het waden of varen in de vijver (zuiggat)
Ook op de site van de hsv is hier niets terug te vinden en toch hebben ze de gemeente opdracht gegeven om te gaan handhaven  >:(
ik heb de hsv inmiddels gemaild dus even afwachten wat er uit komt.

Offline wh82

 • Extreme User
 • *
 • Join Date: Jun 2015
 • Posts: 766
 • Karma: 2
 • Last Login:June 17, 2019, 21:02:44
 • Wim
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #8 on: September 06, 2017, 20:04:33 »
@Scaramouche, we zeggen idd redelijk het zelfde met het verschil dat ik denk dat visrechthebbende e.e.a. wel kunnen afdwingen:
Voorbeeld: http://geulverenigingmechelen.webklik.nl/page/viswater niet waden in mei-juni.

@Kees76, als het niet door de vereniging is opgenomen in de regels, is het wellicht een gemeentelijke verordening (apv)? Als de HSV zegt: wij huren alleen de visrechten dan zou het kunnen zijn dat de gemeente het zegt in een APV. Utrecht heeft bijvoorbeeld hele verhalen in de APV staan over wat wel en niet mag op het openbare water.

Als je bent weggestuurd door een BOA kan dat een overijverige BOA zijn die de regels naar zijn kant plooide?
Nu is het natuurlijk wel zo dat als jij bij mij door de sloot waad die grenst aan mijn achtertuin en ik ben daardoor mijn hele privacy kwijt bend zou ik je ook vriendelijk verzoeken om op te hoepelen.. Ik vermoed dat er in dit geval geen sprake van is? (Overigens: wensdenken, ik woon helaas niet aan een sloot)


Offline Scaramouche

 • VIP
 • *
 • Join Date: May 2014
 • Posts: 1253
 • Karma: 1
 • Gender: Male
 • Last Login:June 17, 2019, 16:31:48
 • alive and fishing
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #9 on: September 06, 2017, 20:23:03 »
@Scaramouche, we zeggen idd redelijk het zelfde met het verschil dat ik denk dat visrechthebbende e.e.a. wel kunnen afdwingen:
Voorbeeld: http://geulverenigingmechelen.webklik.nl/page/viswater niet waden in mei-juni.

Een regel stellen is nog niet hetzelfde als het kunnen afdwingen  ;) Maar ik begrijp wat je bedoelt, en ik ken ook soortgelijke regels die door andere verenigingen zijn opgenomen. Maar ik ken ook voorbeelden van vissers die onterecht op de bon zijn geslingerd vanwege dat soort regels en dat het voor de rechter dan struikelde. Maar voor de meeste mensen is het de moeite niet waard om het zover te laten komen.

@Kees, hou ons op de hoogte, ben wel benieuwd naar hoe het precies zit. Ik weet niet om wat voor soort zuiggat het gaat; als het een afgesloten water is zou het kunnen zijn dat de vereniging meer heeft dan alleen het visrecht heeft gehuurd, en dat ze ook de grond en de oevers huren. Dan is de vereniging ook degene die het looprecht kunnen bepalen.

Liever 1 vis aan de haak, dan de lucht van 10

Offline Hans-oet-remunj

 • Heavy User
 • *
 • Join Date: Nov 2011
 • Posts: 482
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:December 21, 2018, 11:58:15

Offline Hans-oet-remunj

 • Heavy User
 • *
 • Join Date: Nov 2011
 • Posts: 482
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:December 21, 2018, 11:58:15
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #11 on: September 06, 2017, 20:35:44 »
Een regel stellen is nog niet hetzelfde als het kunnen afdwingen  ;) Maar ik begrijp wat je bedoelt, en ik ken ook soortgelijke regels die door andere verenigingen zijn opgenomen. Maar ik ken ook voorbeelden van vissers die onterecht op de bon zijn geslingerd vanwege dat soort regels en dat het voor de rechter dan struikelde. Maar voor de meeste mensen is het de moeite niet waard om het zover te laten komen.

Zou kunnen, maar bedenk wel, je maakt gebruik van een service die een ander je aanbiedt.

Ga er maar vanuit dat dergelijke regels  normaliter niet zonder reden op een vergunning staan.  Al is het maar voor het borging van visrecht richting toekomst, zodat je over een paar jaar nog steeds van die service gebruik kunt maken. En idd, evem navragen bij desbetreffende club is een prima idee.  :)

Offline Scaramouche

 • VIP
 • *
 • Join Date: May 2014
 • Posts: 1253
 • Karma: 1
 • Gender: Male
 • Last Login:June 17, 2019, 16:31:48
 • alive and fishing
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #12 on: September 06, 2017, 20:54:52 »
Zou kunnen, maar bedenk wel, je maakt gebruik van een service die een ander je aanbiedt.

Helemaal mee eens, en vaak zijn dergelijke regels ook heel redelijk en te koppelen aan andere belangen (bijvoorbeeld natuurbeheer in het geval van de regel die WH82 plaatste). Maar wat helaas ook vaak voorkomt is dat de regels niet, of niet goed, zijn beschreven. En dan is handhaven niet makkelijk.
Liever 1 vis aan de haak, dan de lucht van 10

Offline Franky Boy

 • Power User
 • *
 • Join Date: Sep 2011
 • Posts: 588
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:May 28, 2019, 19:25:25
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #13 on: September 06, 2017, 21:46:47 »
Vuistregel: Een vergunning mag altijd strengere eisen stellen dan de Wet voorschrijft.
In een vergunning mogen in principe geen voorwaarden staan die minder streng zijn dan de wet, met andere woorden: Vergunningsvoorwaarden die een ontheffing van de Wet inhouden zijn niet zondermeer mogelijk. Tenzij voor die voorwaarden een officiële ontheffing door de Overheid (lees: Ministerie) is verleend. (Zo geldt de gesloten tijd voor kunstaas niet voor het Oostvoornsemeer...)
Indien vergunningsvoorwaarden overtreden worden, wordt de betreffende sportvisser geacht zonder vergunning te vissen.
Dus een vereniging mag in de betreffende vergunning beperkende voorwaarden, zoals een waadverbod, opnemen. Ook al bevinden dit water en de oevers zich in de 'openbare ruimte'.

Offline Gerrit59

 • VIP
 • *
 • Join Date: Dec 2013
 • Posts: 1457
 • Karma: 1
 • Last Login:May 28, 2019, 11:10:12
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #14 on: September 06, 2017, 22:14:14 »
Ik zie net deze discussie.
Het is niet mijn bedoeling om op alle meningen in te gaan, maar ik zie wel een aantal dingen staan die op z'n zachtst gezegd niet kloppen.
Zo moet een afgegeven vergunning altijd gebaseerd zijn op een onderliggende wet of een daarop gebaseerde regeling en moet de vergunning afgegeven worden binnen de reikwijdte van die wet of regeling. Anders gaat de vergunningverlenende instantie zijn of haar bevoegdheid te buiten. Regelingen die in strijd zijn met de wet (= bijvoorbeeld strenger zijn dan de wet) zijn onverbindend. Wordt deze vergunning onderwerp van een juridische procedure dan blijft deze niet in stand. Een bevoegde rechter weet daar meestal snel raad mee. Een vuistregel is het daarom zeker niet...... In ons land heerst een rangorde: regelingen van provincies, gemeenten, waterschappen etc. mogen niet in strijd zijn met de wet op straffe van onverbindendheid.
Als de gemeente gaat handhaven moet er een verbod zijn overtreden waarop een sanctie staat. Dat is een uitgangspunt van ons bestuursrecht.
Ga in ieder geval geen vergelijk trekken met het recht van ons omringende landen, want die vergelijking gaat meestal mank.


Gerrit

Offline Hans-oet-remunj

 • Heavy User
 • *
 • Join Date: Nov 2011
 • Posts: 482
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:December 21, 2018, 11:58:15
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #15 on: September 06, 2017, 23:56:50 »
Stel dat een vergunning strengere eisen stelt dan de Wet voorschrijft.

En stel dat een overtreding van de extra strenge regels juridisch geen waarde heeft [TBD]

Dan neem ik aan dat de vergunning verlener wel het recht heeft desbetreffende persoon in het vervolg een vergunning te weigeren  cq de huidige vergunning in te trekken. (als uiterste maatregel)

Yes / No ? 


Offline Hans-oet-remunj

 • Heavy User
 • *
 • Join Date: Nov 2011
 • Posts: 482
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:December 21, 2018, 11:58:15
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #16 on: September 07, 2017, 00:02:22 »
Helemaal mee eens, en vaak zijn dergelijke regels ook heel redelijk en te koppelen aan andere belangen (bijvoorbeeld natuurbeheer in het geval van de regel die WH82 plaatste). Maar wat helaas ook vaak voorkomt is dat de regels niet, of niet goed, zijn beschreven. En dan is handhaven niet makkelijk.

Inderdaad. Een voorbeeld: ik ken een water waar ik niet wadend mag vissen, maar wel even naar de overkant mag waden (obv navraag bij bestuurslid vereniging).  Dit staat echter niet in de vergunning.

Offline Franky Boy

 • Power User
 • *
 • Join Date: Sep 2011
 • Posts: 588
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:May 28, 2019, 19:25:25
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #17 on: September 07, 2017, 09:21:00 »
Wat Gerrit59 beweert, is pertinent onjuist.
Ik heb 15 jaar op de afdeling voorlichting van de NVVS in Amersfoort gewerkt en alles wat wij in onze bladen of per telefoon naar buiten brachten, was door onze juristen getoetst.
Een vergunning van een hengelsportvereniging mag strengere eisen stellen dan de Visserijwet of andere wetgeving doet.
Die voorwaarden mogen in principe natuurlijk niet strijdig zijn (lees: minder streng zijn dan) met de wet, zoals ik hierboven al beschreef.
Zo mag een rechthebbende op het visrecht (lees: vereniging) bepaalde aassoorten verbieden, het meenemen van vissen verbieden, een vangstlimiet op bepaalde vissoorten instellen en het waden in een water verbieden.
Ze mogen die voorwaarden en regels in de vergunning zetten en die zijn dan rechtsgeldig en bindend.
Wie zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houdt, kan door een BOA worden bekeurd. Hij wordt dan geacht zonder vergunning te vissen!
Daarover bestaat ook jurisprudentie omdat veel geverbaliseerde sportvissers de mening van Gerrit59 deelden en dachten: "Die hengelsportvereniging mag toch niet zelf allerlei regeltjes verzinnen?"
Nou, dat mogen ze wel! :)
En dat is maar gelukkig ook!
« Last Edit: September 07, 2017, 09:24:35 by Franky Boy »

Offline Scaramouche

 • VIP
 • *
 • Join Date: May 2014
 • Posts: 1253
 • Karma: 1
 • Gender: Male
 • Last Login:June 17, 2019, 16:31:48
 • alive and fishing
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #18 on: September 07, 2017, 09:24:34 »
Stel dat een vergunning strengere eisen stelt dan de Wet voorschrijft.

En stel dat een overtreding van de extra strenge regels juridisch geen waarde heeft [TBD]

Dan neem ik aan dat de vergunning verlener wel het recht heeft desbetreffende persoon in het vervolg een vergunning te weigeren  cq de huidige vergunning in te trekken. (als uiterste maatregel)

Yes / No ?

Yes / No / ligt eraan  :)

Wat Franky schreef klopt in het geval de vergunning een beperking oplegt in het verlengde van het visrecht.

Voorbeeld: Volgens de Visserijwet mag ik met maximaal 3 haken vissen (met elke haak maximaal 3 tanden). Ook als ik het visrecht van het water heb, dan mag ik nooit met 4 haken gaan vissen in dat water. Maar: als ik een vergunning afgeef, dan mag ik wel een bepaling opnemen dat je met maximaal 1 haak mag vissen (zoals in het OVM het geval is). Je mag bijvoorbeeld ook de gesloten tijden zelf bepalen, en hoeveel vis er mee mag worden genomen, zolang de wettelijke bepalingen daarin gerespecteerd blijven. Die zaken liggen in het verlengde van je visrecht.

Maar daar zijn wel grenzen in aan te geven, je mag je als visrechthebbende geen andere rechten toe-eigenen, zoals een looprecht. Die rechten staan los naast elkaar en dat is maar goed ook want anders zou je bijvoorbeeld een visvergunning moeten gaan aanschaffen als je in het OVM wilt gaan zwemmen of surfen. (Wat als ik eerst wil gaan zwemmen, en dan wil gaan vissen? Wat als ik vanaf een surfplank wil gaan vissen? Dat is ook allemaal niet te handhaven.)

Het weigeren van een vergunning op onjuiste gronden kan in de praktijk gebeuren, maar is voor de vereniging wel heel listig; volgens de wet moet iedereen gelijk behandeld worden, en dat is een heel zwaarwegend punt in onze rechtstaat waar andere rechten snel voor moeten wijken.

Quote
Inderdaad. Een voorbeeld: ik ken een water waar ik niet wadend mag vissen, maar wel even naar de overkant mag waden (obv navraag bij bestuurslid vereniging).  Dit staat echter niet in de vergunning.

Dit is nou een mooi voorbeeld van hoe het meestal in de praktijk wordt opgelost. Als het om openbaar (prive is natuurlijk anders) water gaat, heb je helemaal geen toestemming nodig van het bestuurslid om naar de overkant te waden. Het bestuurslid kan wel chagrijnig worden als je het toch doet, dus je zorgt door met normaal fatsoen even te vragen dat iedereen gelukkig blijft. Maar het bestuur moet alle geldende regels wel duidelijk ter hand stellen bij het verstrekken van de vergunning. Achteraf verwijzen naar ongeschreven regels, dat accepteert geen enkele rechter.

« Last Edit: September 07, 2017, 09:32:47 by Scaramouche »
Liever 1 vis aan de haak, dan de lucht van 10

Offline henkverhaar

 • Die-Hard
 • *
 • Join Date: Aug 2015
 • Posts: 294
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:June 17, 2019, 19:17:36
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #19 on: September 07, 2017, 10:29:51 »
Inderdaad. Een voorbeeld: ik ken een water waar ik niet wadend mag vissen, maar wel even naar de overkant mag waden (obv navraag bij bestuurslid vereniging).

Uiteraard - een visvergunning gaat namelijk alleen over vissen, niet over andere gedragingen. Zo mag je in Wallonie voor 1 juni ook niet wadend vissen. Maar je mag wel waden naar de overkant van een stroom om vervolgens vanaf de andere oever te vissen...

Offline Gerrit59

 • VIP
 • *
 • Join Date: Dec 2013
 • Posts: 1457
 • Karma: 1
 • Last Login:May 28, 2019, 11:10:12
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #20 on: September 07, 2017, 10:36:17 »
Ik heb beroepsmatig meer dan 30 jaar ervaring in het vertegenwoordigen van verschillende overheidsorganen bij (bestuurs) rechters in de meest uiteenlopende juridische procedures.
In al die jaren kreeg ik ook te maken met rechters die in beroep soms werden teruggefloten, maar soms ook niet.
Ik voel echter niet de behoefte op dit forum een aanzet te geven tot juridische haarkloverij.

Gerrit

Offline Beertje

 • Master!
 • *
 • Join Date: Dec 2011
 • Posts: 2588
 • Karma: 1
 • Gender: Male
 • Last Login:June 10, 2019, 11:24:13
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #21 on: September 08, 2017, 09:51:18 »
Dat een vliegvisser wordt weggestuurd omdat hij wadend vist, heeft alles temaken met de grote onbekendheid van deze methode van vissen in ons land.Ik zelf heb deze opmeking ook al eens gehad van iemand van sbb.Ik zou de bodem verstoren.Waarop ik zei:" en die koeien dan die hier door het water banjeren'verstoren die de bodem dan niet" daarop werdt het even stil en kwam er geen antwoord meer. Maar ook boa's bedenken soms zelf de regels.Bij mij in de buurt werdt in een riviertje de stuw buiten werking gesteld en daar voor in de plaats kwamen een tiental steenstorten met een tussen ruimte van 50 mtr die de niveau regeling over namen. Een kennis van mij was daar aan het vliegvissen en  werd daar op aangesproken door een boa. Volgens hem was hij aan het vissen in een vistrap en dat is verboden.Als hij hem de volgende keer er weer aan zou treffen, kreeg hij een bekeuring.Een lid van onze vereniging heeft het laten uit zoeken bij de beheerder van het water t.w. het waterschap.De uispraak was:"het was geen vistrap maar een water reguleerings middel",dus geen vistrap.
If flyfishing were a sin, I'de be the devil's right hand man.

Offline Hans-oet-remunj

 • Heavy User
 • *
 • Join Date: Nov 2011
 • Posts: 482
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:December 21, 2018, 11:58:15
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #22 on: September 08, 2017, 13:54:37 »
zo ben ik ooit als 16 jarig ''broekie'' door een plaatselijke controleur weggestuurt omdat ik aan het vliegvissen was. 
de vergunning gaf volgens hem niet aan dat vliegvissen mocht  ::)

dat was royaal voor oprichting van het internet overigens .... 8)

Offline Scaramouche

 • VIP
 • *
 • Join Date: May 2014
 • Posts: 1253
 • Karma: 1
 • Gender: Male
 • Last Login:June 17, 2019, 16:31:48
 • alive and fishing
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #23 on: September 08, 2017, 15:49:14 »
 ;D Dat is wel heel kras Hans!

Omgekeerd heb ik eens op een sluis staan vissen waar dat echt niet mocht, maar goed ik deed niemand kwaad en er zat veel vis, dussss.....
Stopten er twee agenten, controle. Papieren in orde. Eentje had in de klas op zitten letten en vroeg mij "Was het niet zo dat je op een sluis niet mag vissen?" Ik antwoordde, "Dat klopt, maar dit is geen sluis maar een doorlaat, dat is wat anders."

"Ah, weer wat geleerd. Nou succes met de vangsten nog."
"Dank u wel agent"   :P

Ik ben toen ze uit zicht waren wel snel ergens anders gaan vissen voor het geval ze nog even aan de centrale zouden vragen hoe het nou echt zat en om zouden keren :D
Liever 1 vis aan de haak, dan de lucht van 10

Offline JurjenF

 • Junior
 • *
 • Join Date: Aug 2012
 • Posts: 88
 • Karma: 0
 • Gender: Male
 • Last Login:May 13, 2018, 12:03:15
  • Jurjen Fellinger Fotografie
Re: Weggestuurd uit verenigingswater i.v.m. wadend vissen
« Reply #24 on: September 08, 2017, 19:19:56 »
Hier kan je juridische haarkloverij dan wel muggenziften dan wel mierenneuken op toepassen. Vanuit mijn kennis van mijn vroegere werk en vanuit mijn gezonde verstand dienen de vergunningvoorwaarden helder en eenduidig te zijn. Indien er géén beperkingen worden aangegeven op het visrecht ter plaatse, zoals aangegeven, dan gelden er dus géén beperkingen. Ikzelf heb het meegemaakt dat ik werd weggestuurd door een idd overijverige BOA : ik viste wadend op een stuk rivier waar het terrein niet mocht worden betreden zoals in de beperkingen op het visrecht ter plaatste staat vermeld in zowel 'het boekje' als in de app van Sportvisserij NL. Het betreffende gedeelte is donkerblauw zeg maar. Als die BOA niet met 2 vingers in de lucht kan zeggen dat ik het terrein betreden heb dan kan hij dus niks. En ik hoef het betreffende gedeelte van de oever niet te betreden om bij dat stukje viswater te komen. Dus  niks wegsturen. Hij heeft het zelfs bij vissers in een boot die aan die kant lagen of trollden gepresteerd.....
Kortom : als er géén beperkingen worden aangegeven gelden er geen beperkingen en mag je er dus al dan niet wadend vissen.
Fishing is cheaper than therapy

 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
35 Replies
9039 Views
Last post January 30, 2011, 21:39:26
by weerwolf
13 Replies
3513 Views
Last post January 24, 2011, 23:40:48
by hendri
10 Replies
2974 Views
Last post May 26, 2011, 22:07:34
by Rossie69
15 Replies
8723 Views
Last post May 23, 2013, 23:46:01
by Koen
10 Replies
2719 Views
Last post April 04, 2012, 20:17:59
by gbrinks
80 Replies
22265 Views
Last post November 14, 2012, 23:31:37
by Hilco
2 Replies
1610 Views
Last post March 31, 2014, 01:08:19
by Mike
8 Replies
2167 Views
Last post July 07, 2016, 13:14:35
by marc
9 Replies
1235 Views
Last post August 05, 2017, 11:07:40
by Plantje
5 Replies
895 Views
Last post February 14, 2019, 22:18:12
by sarca2

Back to top